Llicències 2.020

Llicències 2020

A partir d’ara les llicències es tramitaran online, sense haver de dur ni enviar papers, al menú de dalt teniu un l’enllaç.

Aquesta temporada hem creat les llicències autonòmiques, aquestes llicències permeten ballar a les competicions que faci la FBBE o qualsevol altra club a les Illes Balears, són una forma més barata d’inciar-se al món del ball esportiu, si més tard vos agrada i voleu treure la llicència nacional (la de sempre), només cal pagar la diferència entre el preu de la llicència autonòmica i la nacional.

L’assegurança de la llicència autonòmica és ben igual que la nacional.

Abans de comenzar a omplir el formulari per tramitar la nova llicència és necessari tenir un parell de coses.

  • Una foto carnet
  • Còpia del DNI o passaport
  • Còpia del DNI del pare o mare per a menors
  • El document d’aptitud o d’exoneració
  • El justificant de transferència
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual pels entrenadors, monitors, etc

Les fotos (carnet, DNI, etc) han d’estar retallades, es a dir només han de tenir la foto, sense grans marges en blancs als costats.

El document d’exoneració per a majors, es pot descarregar aquí

El document d’exoneració per a menors, es pot descarregar aquí

Pels entrenadors, monitors i gent hagi de fer feina amb menors és necessari presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual, es pot obtenir totalment online en cinc minuts aquí

Heu de tenir ben clar que no es tramitarà cap llicència de monitor que no s’hagi presentat aquest certificat.

Teniu en compte que tot això és per tenir facilitar els tràmits, estalviar paper i feina d’arxivar, a més a partir d’ara cada esportista tindrà un perfil a la FBBE, dins aquest perfil es podran consultar totes les dades, a més de poder corroborar a qualsevol banda que teniu llicència activa, només mostrant el vostre perfil al smartpone, per tot això demanem que tingueu una mica de cura en escollir la foto carnet, aquesta al final sirà la foto de perfil, a més dels altres documents.