COMUNICAT

Desde la FBBE juntament amb la FEBD  se estan fent les gestions oportunes per l’aclariment  i la tramitació de les llicències de Line Dance d’aquesta temporada.

La Federació Balear (al igual que la resta de federacions de les altres comunitats autònomes), esta seguint les indicacions que li van arribant desde la FEBD per tal de aclarir aquest tema de llicències de Line Dance.

Dispensin les molèsties

J.G. FBBE